Jump to the main content block

校內自辦公開招標

校內自辦公開招標資訊
 
標的案號
公告日期
公告序號
中文標的名稱及數量摘要
開標日期
決標資料
CSMUA100010 100/1215 01 中山醫學大學員生餐廳-單元3-飲料區委託經營案 100/12/28 決標
CSMUA100009 100/12/15 01 中山醫學大學員生餐廳-單元4-小吃區委託經營案 100/12/28 流標
CSMUA100008 100/11/11 01 中山醫學大學員生餐廳-單元3-飲料區委託經營案 100/11/16 流標
CSMUA100005 100/11/11 04 中山醫學大學員生餐廳-單元4-麵食區委託經營案 100/11/16 流標
CSMUA100002 100/11/11 04 中山醫學大學員生餐廳-單元1-便當外賣區委託經營案 100/11/16 決標
CSMUA100006 100/11/4 01 100學年度大慶宿舍火災保險及地震基本保險 100/11/9 決標
CSMUA100005 100/11/03 03 中山醫學大學員生餐廳-單元4-麵食區委託經營案
投標須知 招標投標契約文件 委託經營契約書
100/11/08 流標
CSMUA100004 100/11/03 03 中山醫學大學員生餐廳-單元3-飲料區委託經營案
投標須知 招標投標契約文件 委託經營契約書
100/11/08 流標
CSMUA100002 100/11/03 03 中山醫學大學員生餐廳-單元1-便當外賣區委託經營案
投標須知 招標投標契約文件 委託經營契約書
100/11/08 流標
CSMUA100005 100/10/26 02

中山醫學大學員生餐廳-單元4-麵食區委託經營案

投標須知  招標投標契約文件 委託經營契約書

100/11/01 流標
CSMUA100004 100/10/26 02

中山醫學大學員生餐廳-單元3-飲料區委託經營案

投標須知 招標投標契約文件 委託經營契約書

100/11/01 流標
CSMUA100002 100/10/26 02 中山醫學大學員生餐廳-單元1-便當外賣區委託經營案
投標須知 招標投標契約文件 委託經營契約書
100/11/01 流標
CSMUA100007 100/10/21 01

中山醫學大學員生餐廳-咖啡輕食區

投標須知 招標投標契約文件 委託經營契約書

100/11/16 流標
CSMUA100006 100/10/21 01

中山醫學大學員生餐廳-便利商店

投標須知 招標投標契約文件 委託經營契約書

100/11/16 決標
CSMUA100005 100/10/17 01

中山醫學大學員生餐廳單元4-麵食區委託經營案

投標須知 招標投標契約文件 委託經營契約書

100/10/25 流標
CSMUA100004 100/10/17 01

中山醫學大學員生餐廳單元3-飲料區委託經營案 

投標須知 招標投標契約文件 委託經營契約書

100/10/25 流標
CSMUA100003 100/10/17 01

中山醫學大學員生餐廳單元2-便當外賣區委託經營案 

投標須知 招標投標契約文件 委託經營契約書

100/10/25 決標
CSMUA100002 100/10/17 01

中山醫學大學員生餐廳單元1-便當外賣區委託經營案 

投標須知 招標投標契約文件 委託經營契約書

100/10/25 流標
CSMUA100001 100/09/28 04 中山醫學大學員生餐廳委託經營案 另行通知 廢標
CSMUA100001 100/08/24 03

中山醫學大學員生餐廳委託經營案


釋疑單

另行通知 廢標
CSMUA100001 100/08/15 02

中山醫學大學員生餐廳委託經營案


釋疑單

另行通知 廢標
CSMUA100001 100/08/03 01

中山醫學大學員生餐廳委託經營案

釋疑單

另行通知 流標
CSMUA99003 100/07/21 04 100學年度口腔醫學大學清潔維護工作 100/07/28 廢標
CSMUA99004 100/07/20 02 中山醫學大學美食街委 託經營管理案 另行通知 廢標
CSMUA99003 100/07/07 03 100學年度口腔醫學大學清潔維護工作 100/07/15 廢標 
CSMUA99002 100/07/07 03 100學年度校本部及運動場清潔維護工作 100/07/15  決標
CSMUA99004 100/06/30 01 中山醫學大學美食街委託經營管理案 另行通知 廢標 
CSMUA99003 100/06/29 02 100學年度口腔醫學大學清潔維護工作 100/07/06 廢標
CSMUA99002 100/06/29 02 100學年度校本部及運動場清潔維護工作 100/07/06 廢標
CSMUA99003 100/06/14 01 100學年度口腔醫學大學清潔維護工作 100/06/28 流標
CSMUA99002 100/06/14 01 100學年度校本部及運動場清潔維護工作 100/06/28 流標
CSMUA99001 99/11/02 02 99學年度大慶宿舍火災保險及地震基本保險 99/11/08 決標
CSMUA99001 99/10/15 01 99學年度大慶宿舍火災保險及地震基本保險 99/11/01 廢標
CSMUB99158 99/09/02 01 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99156 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99155 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99154 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99153 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99147 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99142 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 流標
CSMUB99141 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99137 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 流標
CSMUB99136 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99134 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99133 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99132 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99131 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 流標
CSMUB99129 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99128 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 流標
CSMUB99127 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99126 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99125 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99124 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 流標
CSMUB99123 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99120 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99119 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99118 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99116 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99115 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99114 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99113 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99112 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99111 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99110 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99109 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99108 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99107 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99105 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99104 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99103 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99102 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99101 99/09/02 02 99-1學生實驗耗材 99/09/08 決標
CSMUB99157 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 決標
CSMUB99156 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99155 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99154 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99153 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99152 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 決標
CSMUB99151 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 決標
CSMUB99150 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 決標
CSMUB99149 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 決標
CSMUB99148 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 決標
CSMUB99147 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99146 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 決標
CSMUB99145 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 決標
CSMUB99144 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 決標
CSMUB99143 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 決標
CSMUB99142 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99141 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99140 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 決標
CSMUB99139 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 決標
CSMUB99138 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 決標
CSMUB99137 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99136 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99135 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 決標
CSMUB99134 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99133 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99132 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99131 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99130 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 決標
CSMUB99129 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99128 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99127 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99126 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99125 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99124 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99123 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99122 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 決標
CSMUB99121 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 決標
CSMUB99120 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99119 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99118 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99117 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 決標
CSMUB99116 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99115 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99114 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99113 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99112 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99111 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99110 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99109 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99108 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99107 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99106 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 決標
CSMUB99105 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99104 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99103 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99102 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUB99101 99/08/23 01 99-1學生實驗耗材 99/09/01 流標
CSMUA98002 99/05/17 02 99學年度學生平安保險 99/05/24 決標
CSMUA98002 99/04/29 01 99學年度學生平安保險 99/05/17 流標
CSMUA98001 98/10/07 01 98學年度大慶宿舍火災保險及地震基本保險 98/10/13 決標
CSMUB97001 98/07/06 03 中山醫學大學綜合大樓暨附設醫院門診大樓電梯及電扶梯工程(價格標) 98/07/08 決標
CSMUB97001 98/07/03 02 中山醫學大樓綜合大樓暨附設醫院門診大樓電梯及電扶梯工程(價格標) 98/07/07 流標
CSMUB97001 98/06/15 01

中山醫學大學綜合大樓暨附設醫院門診大樓電梯及電扶梯工程(規格標)

98/07/02 決標
CSMUA97002 98/06/05 02 98學年度學生平安保險 98/06/12 決標
CSMUA97002 98/05/27 01 98學年度學生平安保險 98/06/05 流標
CSMUA97001 97/12/23 01 一般性廢棄物清運 97/12/26 決標